Personligt

Självporträtt 2015-05-17

Självporträtt 2015-05-17

Nu vill berätta lite om min uppväxt och barndom. Jag föddes och växte upp i ett småbrukarhem i Håbols socken Dalsland. Mina föräldrar var 36 år när jag kom till värden och jag var enda barnet. Min far arbetade i skogen under vinterhalvåret och i jordbruket övrig tid. Min mor skötte om hemmet och ladugården och under skörden fick hon jobba hårt på åker och äng. Vi ägde ett mindre hemman som hette Klockarekasa,  vi bodde på undervåningen, medan farmor bodde på övervåningen. Jag har nästan inga minnen av farmor men jag vet att hon fick vara min barnvakt när båda mina föräldrar var sysselsatta på gården eller i ladugården. Vi hade fem kor, två grisar, några kalvar, en häst och ett trettiotal höns. Hemmanet låg isolerat en bit in i skogen, två och en halv kilometer till närmaste granne och ingen bilväg. Jag hade inga lekkamrater och kände mig mycket ensam under hela mina tidiga år. Jag flyttade efter lumpen till Skövde och arbetade i en fotoaffär som hette Berndtson Foto. Gifte mig år 1960 med en flicka från Skövde, hon hette Anna-Karin Gustafsson. Vi fick två barn, Ylva och Sören.
Min fru avled efter en lång sjukdom 2013.

F.o.m. 2014 lever jag ihop med min ungdomskärlek Kerstin Fransson från Ärtemark.

Denna hemsida skall handla om mina intressen senare i livet.

År 2015, Stående: Jörgen, Mica, Joel och Minna. Sittande Sören, Kerstin, Ragnar och Ylva.

År 2015, Stående: Jörgen, Mica, Joel och Minna. Sittande Sören, Kerstin, Ragnar och Ylva.

Den 2 juni 2016 vid Teganetjärnet i Bengtsfors

Den 2 juni 2016 vid Teganetjärnet i Bengtsfors

Kerstins familj på besök på Tjörn den 17 maj 2015. Från v. Jörgen, Ylva, Linda, Torbjörn, Nina, Kerstin, Gunnar med Alfred i knät och Henrik.

Kerstins familj på besök på Tjörn den 17 maj 2015. Från v. Jörgen, Ylva, Linda, Torbjörn, Nina, Kerstin, Gunnar med Alfred i knät och Henrik.