Personligt

IMG_5961
Nu vill berätta lite om min uppväxt och barndom. Jag föddes och växte upp i ett småbrukarhem i Håbols socken
 Dalsland. Mina föräldrar var 36 år när jag kom till värden och jag var enda barnet. Min far arbetade i skogen under vinterhalvåret och i jordbruket övrig tid. Min mor skötte om hemmet och ladugården och under skörden fick hon jobba hårt på åker och äng. Vi ägde ett mindre hemman som hette Klockarekasa,  vi bodde på undervåningen, medan farmor bodde på övervåningen. Jag har nästan inga minnen av farmor men jag vet att hon fick vara min barnvakt när båda mina föräldrar var sysselsatta på gården eller i ladugården. Vi hade fem kor, två grisar, några kalvar, en häst och ett trettiotal höns. Hemmanet låg isolerat en bit in i skogen, två och en halv kilometer till närmaste granne och ingen bilväg. Jag hade inga lekkamrater och kände mig mycket ensam under hela mina tidiga år.
Denna hemsida skall handla om mina intressen senare i livet.

img_2616

Hemma hos Kerstin o Sune Eriksson i Säffle i juni 2016

img_2651

Den 2 juni 2016. En afton vid Teganetjärnet, Ärtemark

img_2654