Götås StoneGarden

På Tjörn ligger en märklig trädgårdsanläggning som innehåller
stenar, växter och blommor.